Wij Amsterdammers, Dans de Taal.

Dans de Taal is een project in samenwerking met het stadsdeel Centrum van Amsterdam.

In het kader van ‘Wij Amsterdammers 2008’ is aan het project “Dans de taal” een subsidie verleend. In de subsidie verordening Welzijn stadsdeel Centrum, is opgenomen dat projecten die de sociale cohesie bevorderen en ontmoetingen organiseren tussen mensen die elkaar normaal gesproken niet zo snel in het dagelijks leven zullen tegenkomen.

Doel van dit project, van stichting Ongoing, is

1) Inburgeraars die moeite hebben met de normale “klassikale” manier van lesgeven en / of moeite hebben met het zetten van de eerste stapjes om een nieuwe taal te leren een andere manier te geven om de taal toch te leren. Dit gebeurt dmv het zich uitdrukken in “beweging”. Dit aanbod is dus vooral gericht op mensen die zonder veel onderwijsachtergrond en of school ervaring aan een inburgeringscursus deelnemen,
2) Voor juist hoger opgeleiden, die de inburgeringcursus “met gemak” hebben doorlopen, meer het leuk vinden ook op een andere manier iets met de geleerde taal te doen. Meer info via onderstaande links.
link 1
link 2

Voor project omschrijving: In het archief van deze site:
aanbod voor allochtone Amsterdammers.

Sevgilim ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim
Nu liefje, ik denk aan je in een grote stad

Elimde uçuk mavi bir kalem cebimde iki paket sigara
Een schemer-blauwe pen in mijn hand, twee pakjes sigaretten in mijn zak

Hayatimiz geçiyor gözlerimin önünden
Ons leven is als een film die vlak voor mijn ogen afspeelt

Çikip gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpüştüklerimiz
Het uitgaan van ons samen, samen water drinken kussen

“Ağlarim aklima geldikçe gülüştüklerimiz”
Ik huil, als ik er aan denk, hoe we samen hebben gelachen

Fragment uit; Nu mijn liefje
www.http://beat.cwru.edu/sfa/turkce/poem.nl