Project Beeldende kunst 2009 “Getuigen”

“AMSTERDAMSE GETUIGEN”

De Stad is van iedereen.
We zijn allemaal één of meerdere keren getuigen.
In dit geval……
beelden die ons laten denken en spreken over…onszelf en de gemeenschap waar we allemaal deel van uitmaken.

Het maakt niet uit of het gaat om Mabel of Willem of om minder bekende personen.
Getuigen gaat ook niet over goed of kwaad.
Het gaat erom dat iedereen getuige is, soms van iets onbenulligs, soms van iets wat van grote betekenis is voor de verdere ontwikkeling van de samenleving. Bij het laatste is de impact ook op ieder individu weer een gebeurtenis op zichzelf.
De bewoners van de stad maken met elkaar de stad en het leven in de stad.

Het ‘fenomeen’ Getuigen gaat over de ‘rechtsstaat’ , eigen geweten of gewetensfuncties.

Wie is in welke positie…wanneer en door welke omstandigheden?
Eens zijn we allemaal getuigen, wat doen we daarmee en wat doet dat met ons?

getuigen

TECHNIEK
De techniek die ik gebruik is een combinatie van modelleren met klei tot het verwerken van textiel, verschillende papiersoorten, gietsteen en kunststof. In mijn kleuren en vormen komen de symboliek van de Elementen terug.
De uitvoering van het werk is zo weer terug te herleiden naar de eigenschappen en ‘zijnsvormen’ van mensen.
B.v.: Het vrouwelijke ‘water’ is spiegelend en heeft als symbool een ronde witte cirkel. Het is van belang te weten dat eenieder alle vier de elementen in zich heeft. Hierdoor is het werken met de diverse materialen het steeds opzoeken van een balans of disbalans in kleur en vorm.

ACHTERGROND KUNSTENAAR
Sinds 2002 werk ik met de ‘Elementen’ waarbij er gestreefd wordt naar een harmonieuze samenwerking tussen de vier ‘oer’ Elementen.
Het water is vrouwelijk, verbindend en ‘ontvangt’
Het vuur is mannelijk, doelgericht en ‘verwekt’
De Aarde is objectief en ‘draagt’
De Lucht is rationeel en ‘waakt’
In mijn beeldend werk zijn deze uitgangspunten altijd aanwezig, waarbij het gaat om de psychologische kenmerken van de elementen. Het thema Getuigen zorgt voor de verbeelding en onderzoekt de verschillende rollen en eigenschappen.