Whispering Bodies

Titel: Whispering Bodies
Projectomschrijving
Inleiding

Stichting Ongoing start in 2016 met een nieuw dansproject waarbij ouderen dansen en uitgegaan wordt van de mogelijkheden en inspiratie van ouderen. De workshops werken vanuit de dansexpressie discipline waarbij de fysieke mogelijkheden en creativiteit van ouderen uitgedaagd en gecombineerd worden. Het doel is het aanwakkeren van de creativiteit, kunstzin en dans beleven. Plezier en geïnspireerd raken door elkaar en door het ontdekken van de eigen zeggingskracht.

sacha04 bewerkt

– Jezelf verrassen met mogelijkheden
– Innoveren op oudere leeftijd
– Nieuwe kunstzinnige wegen inslaan
– Co-Creëren
– Je grenzen verleggen
– Probleemoplossend vermogen vergroten
– Samen verantwoordelijkheid dragen
– Beleving van fysieke verbeeldingskracht
– Dansen met elkaar beleven
– Dansen voor anderen beleven
– Zichtbaar zijn
– Vitaliteit Plezier !!

Doel ‘ Whispering Bodies’

Het doel van het project is het maken van een voorstelling.

De dansers die meedoen, vinden het leuk om naar een dergelijk einddoel toe te werken.
Uit ervaring weten we dat een dansproductie al-doende/al-dansend ontstaat. Het is een organisch proces waar men met elkaar instapt. Tegen het einde zijn er vaak meerdere extra repetitiemomenten, of individuele werkmomenten om het ‘product’, klaar te maken voor het podium. De inbreng van de dansers is zo dat er uiteindelijk een Co-Creatie ontstaat waarin iedereen een gelijkwaardige positie heeft in de choreografie. Iedereen kan zich inschrijven voor de dansprojecten van Ongoing, mits je van dans houdt!

De methodiek die gebruikt wordt komt in het kort hier op neer:

• Trainen: dat wil zeggen dansvaardigheden ontwikkelen
• Maken: iets maken met de getrainde vaardigheden
• Tonen: het gemaakte laten zien aan een publiek
collage-2016-04-14
Uitgangspunten voor de dans zijn eigen ingebrachte thema’s. Door middel van gerichte dans opdrachten wordt er geïmproviseerd en al spelend en dansend onderzocht (Trainen).
Samenwerking en op elkaar inspelen zijn belangrijke onderdelen. In de lessen dans ‘maken’ worden persoonlijke thema’s omgezet naar vorm, dynamiek, ritme en ruimte (compositie).
Gebruik makend van de fysieke verbeeldingskracht worden deze persoonlijke verhalen tot een choreografie gesmeed.

Met dank aan: Cultuur + Ondernemencultuur en ondernemen logo