Tag Archives for leren

Visie op leren vanuit kunstzin

Kunstzin is een algemeen menselijk verschijnsel. Elk individu heeft de mogelijkheid om kunstzin te genieten. Deze is collectief doordat het algemeen menselijk ervaringsvermogen aan een specifieke cultuur een gemeenschappelijke basis leggen voor ervaren en waarnemen. De veelheid aan prikkels (zien, … Continue reading

04. oktober 2009 by admin
Categories: Onderwijs | Tags: | Leave a comment