Het creatief Laboratorium aanbod workshop Vitaliteit

Workshop ; Creatief omgaan met het ( on)bekende.
Vitaliseren door het scheppend vermogen van mensen aan te spreken. Waar veelal
het rationele en cognitieve deel van onszelf wordt aangesproken, is het een verrijking om anders te kijken, naar jezelf, naar je werkzaamheden, naar de ander. Het scheppend vermogen wordt gestimuleerd door te spelen met en het onderzoeken van het ( on) bekende. In deze workshop wordt gewerkt vanuit de vier elementen; Aarde, Water, Vuur en Lucht.
Onbevangen leren waarnemen, beleven en los komen van conditioneringen staat in deze workshop centraal om tot een diepere ervaring van vitaliteit te komen.

Frans- Jozef van Nispen en Pierik l’Istelle vormen samen het Creatief Laboratorium.